Kredyty dla rolników do 3 mln zł

dredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro produkcja, finansowanie bieżącej produkcji_www.creditbanque.pl

AGRO PRODUKCJA

FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ PRODUKCJI, KREDYT OBROTOWY

Podstawowe parametry:

 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej
 • okres kredytowania 12 miesięcy lub 24 miesiące w przypadku produkcji bydła mięsnego
 • spłata odsetek miesięczne lub kwartalne
 • spłata kapitału jednorazowo, na koniec cyklu produkcyjnego
 • zabezpieczenie zgodnie z polityką banku

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie zakupu środków do bieżącej produkcji: pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, stado obrotowe.

kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

AGRO INWESTYCJA

FINANSOWANIE INWESTYCJI, KREDYT INWESTYCYJNY

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej max. do 80% nakładów inwestycyjnych (do 85% dla transakcji w ramach PROW)
 • Okres kredytowania max. 5 lat – zakup stada podstawowego, max. 10 lat, jednak nie dłużej niż okres amortyzacji środka trwałego
 • Spłata odsetek miesięczne lub kwartalne
 • Spłata kapitału miesięcznie, kwartalnie, sezonowo, dopasowana do cyklu produkcyjnego
 • Zabezpieczenie zgodnie z polityką banku

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie zakupu maszyn i urządzeń
 • Finansowanie zakupu stada podstawowego
kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

AGRO BUDOWA

FINANSOWANIE BUDYNKÓW, KREDYT INWESTYCYJNY

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej
 • Okres kredytowania max. 15 lat
 • Spłata odsetek miesięczne lub kwartalne
 • Spłata kapitału miesięcznie, kwartalnie, sezonowo, dopasowana do cyklu produkcyjnego
 • Karencja możliwość karencji w spłacie do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od uruchomienia kredytu
 • Zabezpieczenie obligatoryjnie hipoteka na finansowanej nieruchomości wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Udział własny min. 10%

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem.

kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

AGRO POMOSTOWY

FINANSOWANIE VAT

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu do 100% podatku VAT przysługującego do zwrotu
 • Okres kredytowania max. 6 miesięcy
 • Spłata odsetek miesięczne
 • Spłata kapitału jednorazowo, w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT
 • Zabezpieczenie pełnomocnictwo wraz z blokadą środków na rachunku, na który wpłyną środki z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie płatności z tytułu podatku VAT.

kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

AGRO GRUNT

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, KREDYT INWESTYCYJNY

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej
 • Okres kredytowania max. 20 lat
 • Spłata odsetek miesięczne lub kwartalne
 • Spłata kapitału miesięcznie, kwartalnie, sezonowo, dopasowana do cyklu produkcyjnego
 • Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy od pierwszych plonów z finansowanego gruntu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od uruchomienia
 • Zabezpieczenie obligatoryjnie hipoteka na finansowanej nieruchomości wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej
 • Udział własny min. 10%

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie zakupu użytków rolnych (zabudowanych i niezabudowanych)
 • Finansowanie zakupu gospodarstw rolnych
kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

KREDYT BIZNES EKSPRES

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu do 500 000 PLN
 • Okres kredytowania do 60 miesięcy (włącznie z okresem karencji)
 • Waluta kredytu PLN
 • Raty kredytu malejące, miesięczne lub kwartalne

Przeznaczenie kredytu:

 • Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz nakładów na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego
 • Bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych
kredyty dla rolników, kredyt dla rolnika, agro inwestycja, finansowanie inwestycji, kredyty dla gospodarstw rolnych_www.creditbanque.pl

KREDYT BIZNES EKSPRES HIPOTEKA

Podstawowe parametry:

 • Kwota kredytu max. do 3 mln PLN (2 mln PLN w przypadku Klientów nie posiadających relacji z Bankiem) oraz do 65% wartości nieruchomości określonej w wycenie (w przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu są grunty orne a Kredytobiorca nie prowadzi działalności rolniczej, wówczas kwota kredytu wynosi max. 50% wartości nieruchomości
 • Okres kredytowania max. do 15 lat (okres kredytowania zależy od celu kredytowania)
 • Waluta kredytu PLN, EUR
 • Raty kredytu malejące
 • Spłata kapitału w ratach miesięcznych lub kwartalnych, spłata odsetek w ratach miesięcznych (w przypadku, gdy Kredytobiorcą jest podmiot z sektora rolnego spłata rat odsetkowych może odbywać się nie rzadziej niż kwartalnie).

Przeznaczenie kredytu:

Finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy, w tym spłata kredytu na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą zaciągnięty w innym banku lub Santander Bank Polska S.A.,
z wyłączeniem finansowania budowy lub rozbudowy nieruchomości.

JESTEM ZAINTERESOWANY KREDYTEM

Wymagane zgody

CREDIT BANQUE
kredyty dla rolników!

OBSŁUGUJEMY CAŁĄ POLSKĘ

tel: +48 609-002-360

e-mail: [email protected]
witryna: www.creditbanque.pl

Comodo SSL